5680-img-6941.jpeg
De organisatie

De organisatie

Wij zijn een kleinschalige buitenschoolse opvang waar kinderen hun vrije tijd voor en na school doorbrengen. We zijn gevestigd in het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Altweerderheide en vangen kinderen van meerdere scholen op! Vanaf augustus 2024 is ook onze BSO Swartbroek geopend in de MultiFunctionele Accomodatie Swartbroek
Kom een kijkje nemen waar uw kind zich veilig en geborgen voelt in een warme huiselijke sfeer!

Locatie

Binnen de locaties bieden we leuke en gezellig ingerichte kinderopvang met voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden. Ook maken we gebruik van de speelruimtes buiten de gebouwen en de daarbij horende attributen.

Oudercommisie


Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van BSO De Parel, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht