5680-img-6941.jpeg
Opvang Nieuwe Stijl

Opvang Nieuwe Stijl

... is de franchiseformule waar BSO de Parel deel van uit maakt. Deze formule stelt professionals in de kinderopvang in staat om een eigen kindcentrum te beginnen. De administratie rondom de opvang wordt door hen verzorgd. En dat betekent dat wij alle tijd aan de kinderen kunnen besteden!

ONS ondersteunt BSO de Parel onder andere bij:

Het voldoen aan de wettelijke eisen

 • Het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek
 • Controle op geldigheid van documenten (certificaat BHV, VOG, diploma's, legitimatiebewijs)
 • Scholing en bijscholing
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de opvanglocatie
 • Professionele ondersteuning bij pedagogische vraagstukken

Voor u als ouder betekent dit dat ONS..

 • Inschrijvingen verzorgt
 • Plaatsingsbewijzen verzorgt
 • Wijzigingen in de opvang (ruil- of extra dagen) verwerkt
 • Een klantentevredenheidsonderzoek uitvoert
 • De jaaropgave  verstuurt
 • De kassiersfunctie vervult, de opvangvergoeding wordt via automatische incasso afgeschreven
 • Bemiddelt bij klachten