2849-logo-de-parel-nov-17-klein.jpg
KC Altweerterheide

KC Altweerterheide

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over onze BSO groep

Herenvennenweg 2

6006 SW Weert

Telefoon: 06-44570430

Aantal plaatsen: 33

Openingstijden

BSO de Parel is 52 weken per jaar geopend en heeft zeer flexibele openingstijden. Vaak zijn we al om 6.15u. open.

Officiële openingstijden

Voorschoolse opvang (VSO)                    07:30 - 08:45 (5 dagen in de week)
Naschoolse opvang (NSO)                       15:00- 18:30 (Ma, Di, Do en Vr)
Naschoolse opvang (NSO)                       12.30 - 18.30 (Woensdag)
Vrijdag voor groep 1&2                            07:30 – 18:30  
Vrijdag voor groep 3                                 12:15 – 18:30 (tot de carnavalsvak.)

Vrije dagen BS. St. Jozef en vakanties:   07:30 - 18:30

Verlengde opvang: Het is mogelijk om zowel in de ochtend als in de avond een ½ uur langer opvang af te nemen (van 7.00 uur tot 19.00 uur).

Heeft de school van uw kinderen andere opvangtijden neem dan contact op zodat we kunnen kijken of we maatwerk kunnen leveren.

Kinderopvang BSO de Parel is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

Tarieven 2024

De tarieven die Kinderopvang BSO de Parel hanteert vindt u in onze prijslijst. De prijs is per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

  • De uurprijs voor het 40 schoolweken BSO pakket is : €   9,62
  • De uurprijs voor het 48 / 52 weken BSO pakket is : €   9,12
  • De uurprijs voor het flexibele pakket is : € 10,62

Verlengde opvang:

BSO de Parel, heeft, in overleg zeer flexibele openingstijden. Vraag naar de mogelijkheden.  Voor verlengde opvang betaalt u het tarief behorend bij uw pakket.


Kinderopvangtoeslag:

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de BSO €9,12. 

Download hier de toeslagtabel kinderopvang. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.
LET OP: Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Weert  doet zij dit ook bij BSO De Parel voor KC Altweerterheide om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport

"Anneke is een lieve zorgzame leidster. Mijn kinderen hebben bij haar op de BSO gezeten bij haar oude werkgever. Ze zorgde heel goed voor mijn kinderen, ze wist precies wat ze nodig hadden. Vooral mijn oudste zoon had wat extra zorg nodig. Daar wist ze fijnloos op in te springen. Bij het ophalen van de kinderen kreeg je informatie hoe het die middag verlopen was. Wat wij zeer prettig vonden."

Meike Baljon over KC Altweerterheide