5680-img-6941.jpeg

Disclaimer

BSO de Parel en Opvang Nieuwe Stijl betrachten bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. BSO de Parel  en Opvang Nieuwe Stijl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. BSO de Parel en Opvang Nieuwe Stijl kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van internetsites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. BSO de Parel en Opvang Nieuwe Stijl houden de informatie zo actueel mogelijk.